Bestuursleden

Luuk Miedema
Voorzitter

Wilma de Bruijn
Penningmeester

Carin Reinders
Algemeen bestuurslid

Truus van Amersfoort & Sjoerd de Haan
Secretaris

secretaris@veluwsecantorij.nl