Bestuursleden

Luuk Miedema
Voorzitter

Wilma de Bruijn
Penningmeester

Carin Reinders
Algemeen bestuurslid

Sjoerd de Haan
Secretaris

develuwsecantorij@gmail.com